* Tečaj se održava kada se popuni grupa!
Sljedeći tečaj predviđen je za proljeće 2018.