UVJETI POSLOVANJA

 1. Utjecaji uvjeta
  1. Ako nije dogovoreno drugačije u pisanom obliku Klising d.o.o./Tečaj oslobađanja straha od letenja, ove odredbe zamjenjuju sve prethodne uvjete i ukidaju bilo koji drugi uvjeti sadržani u bilo kojem računu ili propisane od strane klijenta.
  2. Nijedna promjena ovog sporazuma neće stupiti na snagu, osim ako je u pisanom obliku i potpisana od ovlaštene strane direktora Klising d.o.o. i klijenta.
 1. Usluge
  1. Klising d.o.o. se obvezuje staviti na raspolaganje klijentu program za razdoblje u kojemu je obavljena rezervacija i cijenu s obzirom na datum rezervacije.
 1. Plaćanje
  1. Klijent je obvezan platiti tečaj u cijelosti prije nego što tečaj bude stavljen na raspolaganje klijentu.
  2. Klijent je dužan prilikom plaćanja unaprijed najaviti ako želi izdavanje R1 računa.
 2. Otkazivanje tečaja
 3. Otkazivanje tečaja od strane klijenta i /ili povrat uplaćenih sredstava
  1. Otkazivanje tečaja i/ili povrat uplaćenih sredstava nije moguć već klijent ima prava (voucher) iskoristiti uplaćeni tečaj za prvi sljedeći slobodni termin.
 4. Obveze Klising d.o.o.
  1. Klising d.o.o. ima jedinu obvezu da će osigurati tečaj na datum koji je dogovoren s klijentom. Ako je tečaj otkazan ili odgođen od strane Klising d.o.o., a najkasnije 15 dana prije održavanja tečaja, tada je Klising d.o.o. dužan ponuditi alternativni termin za održavanje tečaja.
 1. Odricanje
  1. Klijent potvrđuje da, osim u okolnostima kada su bilo kakve ozljede na klijentu uzrokovane nemarom Klising d.o.o. ili njegovih zaposlenika, 
Klising d.o.o. neće biti odgovoran za (i ovime isključuje) bilo gubitak, štetu ili ozljedu uzrokovanu za klijenta tijekom tečaja, uključujući, bez ograničenja svaki gospodarski gubitak, posljedični gubitak, gubitak dobiti, gubitak ili posebna šteta bez obzira na nastale.
 1. Uspješnost tečaja
  1. Klising d.o.o. će koristiti razumne napore da pomogne klijentu da prevlada strah od letenja pomoću programa, ali ni na koji način ne jamči uspjeh 
programa i klijent nema mogućnosti povrata uplaćenog iznosa ako isti vjeruje da program nije bio uspješan.
 1. Ponašanje
  1. Klising d.o.o. zadržava pravo, uz apsolutnu diskreciju, zamoliti svakog klijenta da napusti “Tečaj oslobađanja straha od letenja”, ukoliko se klijent ne bude ponašao u skladu sa pravilima. Odluka Klising d.o.o. da se ukloni bilo koja takva osobe biti će konačna.
 1. Viša sila
  1. Ako će Klising d.o.o. biti spriječen da izvrši neku obvezu prema klijentu, radi utjecaja više sile na koju nije moguće utjecati, u tom slučaju Klising d.o.o. oslobađa se svake odgovornosti.