Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Članak 1. Utjecaji uvjeta

(1) Ako nije dogovoreno drugačije u pisanom obliku, Obrt MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, ove odredbe poništavaju bilo koji drugi uvjeti sadržan od strane klijenta.

(2) Nijedna promjena ovog sporazuma neće stupiti na snagu, osim ako je u pisanom obliku i potpisana od ovlaštene strane Obrta MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, i klijenta.

Članak 2. Usluge

(1) Obrt MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, se obvezuje staviti na raspolaganje klijentu program – tečaj oslobađanja straha od letenja za razdoblje u kojemu je obavljena rezervacija i cijenu s obzirom na datum rezervacije.

(2) Tečaj uključuje cjelodnevna predavanja minimalno 5 stručnih predavača, transfere od dvorane za seminare do zračne luke te povratak od zračne luke do dvorane, stanke za osvježenja, i ručak te uključuje i let avionom.

Članak 3. Plaćanje

(1) Klijent je obvezan platiti tečaj u cijelosti prije nego što tečaj bude stavljen na raspolaganje klijentu.

(2) Klijent je dužan prilikom plaćanja unaprijed najaviti ako želi izdavanje R1 računa.

(3) Klijent je dužan uplatiti puni iznos tečaja najkasnije 14 dana prije datuma održavanja tečaja.

(4) Plaćanjem Tečaja klijent prihvaća sve odredbe koje proizlaze iz općih uvjeta poslovanja.

Članak 4. Otkazivanje tečaja

(1) Otkazivanje tečaja od strane klijenta i/ili povrat uplaćenih sredstava nije moguće već klijent ima pravo  iskoristiti uplaćeni tečaj (voucher) za prvi sljedeći slobodni termin tečaja.

Članak 5. Obveze

(1) Obrt MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, ima jedinu obvezu da će osigurati tečaj na datum koji je dogovoren s klijentom. Ako je tečaj otkazan ili odgođen od strane Obrta MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, a najkasnije 15 dana prije održavanja tečaja, tada je Obrt MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, dužan ponuditi alternativni termin za održavanje tečaja.

Članak 6. Odricanje

(1) Klijent potvrđuje da, osim u okolnostima kada su bilo kakve ozljede na klijentu uzrokovane nemarom, Obrt MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, nije odgovaran za (i ovime isključuje) gubitak, štetu ili ozljedu uzrokovanu za klijenta tijekom tečaja, uključujući, bez ograničenja svaki gospodarski gubitak, posljedični gubitak, gubitak dobiti, gubitak ili posebna šteta bez obzira na nastale.

Članak 7. Uspješnost tečaja

(1) Obrt MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, će koristiti razumne napore da pomogne klijentu da prevlada strah od letenja pomoću programa, ali ni na koji način ne jamči uspjeh programa i klijent nema mogućnost povrata uplaćenog iznosa ako isti vjeruje da program nije bio uspješan.

Članak 8. Ponašanje

(1) Obrt MR. Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, zadržava pravo, uz apsolutnu diskreciju, zamoliti svakog klijenta da napusti “Tečaj oslobađanja straha od letenja”, ako se klijent ne bude ponašao u skladu s pravilima opće društveno prihvaćeno pristojnog ponašanja. Odluka Obrta MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, da takva osoba napusti tečaj se u tom slučaju smatra konačnom.

Članak 9. Viša sila

(1) Ako će Obrt MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, biti spriječen da izvrši neku od obveza prema klijentu, a ista se dogodila zbog utjecaja više sile na koju nije bilo moguće utjecati, u tom slučaju se Obrt MR, Vl. Matej Emer, Tečaj oslobađanja straha od letenja, oslobađa svake odgovornosti te će u slučaju otkazivanja tečaja postupiti sukladno Članku 5. Uvjeta poslovanja.

(2) U slučaju naglog zdravstvenog pogoršavanja prije/tokom ili nakon leta avionom, klijent potvrđuje svoju potpunu odgovornost za vlastitu odluku odlaska na let avionom i preuzima odgovornost za sve posljedice izazvane letom.

U Zagrebu, 24.7.2023. godine.

Matej Emer, voditelj produkcije tečaja

Scroll to Top